Daily News

Video Inter: Katalog Gabel “Istwa Pa’m De Okap a Miami”

*** advertise with us at 561-809-0752 ***

Katalog Gabel

KE’s One – On – One ap present on Katalog Gabel nan “ Istwa Pa’m De Okap a Miami”.

Sa gen 3 mwa depi Gabel te mete yon mizik deyo ki te rele “ KataRock “, yon mizik ki pale de pwoblem Katalog te rankontre apre’l te fin’n antre Miami san Papye.

Mizik la dire selman 5 minutes men yon istwa konsa bezwen plis tan pou Katalog ka pale de li.
Pou rezon sa Konpaevents te rankontre avek Katalog pou nou te pale de istwa dèye mizik la epi elabore plis de kijan sitiyasyon an te ye pou Katalog avan’l te vin’n rezide.

Nou bat yon gwo bravo pou Katalog ki gen kouraj pou’l pale de sa paske anpil lot atis te pase nan men’m rout la istwa pa yo a ka diferan men yo tou te afekte avan yo vin’n gen papye.

Istwa sa enpòtan tou pou anpil lot moun ki nan men’m sitiyasyon sa nan moman nap pale la.

Viv san papye nan Miami pa yon bagay jwet kouraj ak tout moun ki twouve yo nan pozisyon sa.

Gade kijan Katalog esplike sitiyasyon Yo…

Katalog Gabel “ Istwa Pa’m De Okap a Miami ”

Katalog Gabel The Gabel’s Experience

Katalog Gabel “Istwa Dèye KataRock ”

Katalog Gabel in 10 years

*** advertise with us at 561-809-0752 ***
Konpaeventsapp

Comments

“Konpaevents” is a Haitian music and entertainment website that primarily focuses on giving Haitian artists exposure and a home for Haitian music lovers to go to for the most current information. KE offer rich content and continually strive to add more information to update its visitors on all the industry’s most talented artists. Be it an artists on the cusp, established artists or those of legendary stature; Konpaevents is a vehicle for artist to get their work out there to reach their target audience.

Stay Connected

KE’s Monthly Archives

To Top