Daily News

Video: Gazman “ Disip & Nu Look ap FÉT, se Pap yon FAS a FAS, Men ap gen Dlo nan Je “

*** advertise with us at 561-809-0752 ***

Vendredi  swa aprè bal Disip avek Septen ki te fèt nan Rumbas Night Club nan West Palm Beach, Konpaevents te fè yon ti pale avèk Gazman ki konfime pou nou ke bal Disip avek Nu Look la ap fèt  Dimanch 25 Desanm.

Gazman di se pap yon bal Fas a Fas men pito yon bal kap jwe ak dlo nan Je.

Gazman te pwofite pale de lanmou ak apresiyasyon’l gen pou Maestro Arly Larivière, Gazman men m di ke Arly ap toujou Maestro ‘l e tout sa’l reyalize nan vi’l se gras avek Arly Larivière.

Men kijan Gazman te repon’n kesyon Jojo te poze’l yo, sa se premye pati entèvwe a…

Ret Branche…

*** advertise with us at 561-809-0752 ***

Comments

“Konpaevents” is a Haitian music and entertainment website that primarily focuses on giving Haitian artists exposure and a home for Haitian music lovers to go to for the most current information. KE offer rich content and continually strive to add more information to update its visitors on all the industry’s most talented artists. Be it an artists on the cusp, established artists or those of legendary stature; Konpaevents is a vehicle for artist to get their work out there to reach their target audience.

Stay Connected

KE’s Monthly Archives

To Top