toimemetusais

Toi même tu Sais: Kisa ki yon “Endistri mizikal” ? avèk JoJo

Jojo toimemetusais
Advertisements

Jojo toimemetusais

Endistri Mizik la

N’ ap viv nan yon moman, malerezman, mizik la pèdi tout wòl enpòtan li yo. Men, atis yo toujou fè anpil efò vann tèt yo oubyen mizik ke y’ ap jwe a ak kolaborasyon avèk kèk moun ki di yo se pwodiktè, ki toujou ap fè anpil fo pwomès. Sa vinn fè biznis mizik la pa mache. Alan Cavé te di sa <.♪♪♪..>

Avan tout bagay, kesyon yo ta dwe poze a Atis yo, mizisyen yo , Chantè yo, bizismann nan domèn mizik la. (nou remake m pa di MANAGER) paske nou pa genyen sa…

 

Yon *MANAGER, (toi même tu sais) se yon Moun oswa yon konpayi ki responsab pou jere karyè youn oswa plizyè atis. *MANAGER a resevwa yon komisyon oubyen pousantaj sou tout revni atis la fè oswa sou kèk revni sèlman, selon kontra ki siyen…  pale de kontra, eske  nan domèn mizik nou an, nou fonksyone ak kontra? repons la fasil sinon patap genyen tout dezòd sa nan biznis la.. Mizisyen kap kraze yon gwoup pou yo al fòme yon lot gwoup. Bal ki kraze paske mizisyen pa prezante. Pwomotè ki pèdi kontwòl mizisyen nan zafè  gwoup ki pa vle pèfome avan.. mizisyen kap kite pou pa touche… Gwoup ki fache pou pwomosyon… Animatè radio k ap kraze brize paske yo pa touche… hmmm! tout sa se fòt yon kontra ki pat siyen.

Nan ki nivo nou ye menm mezanmi .. ? Reginald Cangé ka reponn kesyon sa <.♪♪♪..>

Donk nou pa bezwen ap bay tet nou manti ap pale de “indistri”, ni ekzajere ba li non pote *HMI ( Haitian Music Industry) bèl non papa, gwo non papa. Nou sonje gwo non tiye… nou konn rès la deja… Nou mete tèt nou nan yon rèv ki poko kapab reyalize… se sèl mizik popilè ki genyen plis pase 50 lane sou tèt li men mizisyen yo ap mande strikti.

saw di Shoubou <.♪♪♪..>

Kisa sa vle di  “endistri mizik”?  Trè souvan, nou limite endistri mizik la sèlman nan vann mizik atis yo, bal, epi dwa dotè . Yon ti etid ka pèmèt nou reyalize ke menm nan endistri sa a, gen divès aktivite kòm pwodiksyon kap travay nan mizik la, sa ki rele “Maisons de disques” yo, “labels” oubyen “Majors”. Anpil fwa, tou, nou itilize tèm yo epi nou pa menm respekte sans yo ak definisyon yo. pandan sa pwoblèm nou ap ogmante epi san ke nou paka idanifye yo.

Kenny Desmangles ap eseye konprann <.♪♪♪..>

Si n’ap baze sou chif, nan lane 2013 lavant CD nan biznis mizik la, nou wè ke mache a nan lemonn parèt li te ogmante depi 1998. san nou pa bliye (0.4 milya dola nan lane 2004 a $ 5.8 milya dola nan lane 2012) epi nan mizik nou an yon atis poko ka vann 250 mil CD. Eske nou pa ta dwe repanse?

Pouki se pou Ayisyen selman nap fè mizik nou yo?

Ki stil mizik nou dwe vrèman adopte pou nou vann?

Eske  n’ap fè mizik pwofesyonèl?

Tout repons sa yo anba zye nou la… Si nou pa twouve solisyon an vit vit.. ebyen

Princess Eud ap di nou <.♪♪♪..>

JoJo
#toimêmetusais  NB: Tous les Lundi chaque semaine sur Konpaevents

Comments

To Top