toimemetusais

Toi même tu Sais: KISA KI YON “AWARD “by Jojo

Jojo toimemetusais
Advertisements

Jojo toimemetusais

KISA KI YON “AWARD”

Yon award se yon fòm  rekonpans oubyen yon prim ke yon enstitisyon oubyen yon asosiyasyon pou m pa di yon akademi nan yon sektè bay a yon moun oubyen yon gwoup moun kòm rekonesans pou sèvis moun sa oubyen gwoup moun sa rann nan sektè a. Men kòm se de mizik nap pale kite m di nou tout kredi a se pou “Grammy Music Award” youn nan premye seremoni “Music Award” ki pi popilè yo te òganize nan lane 1959 (pou m di byen 4 Me 1959), pou te bay lonè ak respè ak tout atis pou gwo reyalizasyon yo te fè nan mizik  pou lane 1958 la. Donk depi lè sa, kalite seremoni sa yo vinn popilè anpil nan biznis mizik la.

Grammy ki se yon mo ki gen rasin li ki vle di “Gramophone”
Yon “Gramophone”, Se yon ansyen aparèy mekanik ki pèmèt anrejistreman sou yon plak fonografik ki fèt ak metal epi lasi ke yo te konn itilize jis rive nan epòk “78 tou” yo…. sa se yon lòt istwa.

Annou tounen nan mizik pa bò lakay. Nou genyen yon gwo non nou souvan itilize pou biznis mizik nou an, se HMI. Nou dakò nou pa gen sa, epi jan m te di l nan youn nan nimewo ki pase yo “Donk nou pa bezwen ap bay tet nou manti ap pale de “indistri”, ni ekzajere ba li non pote *HMI ( Haitian Music Industry) bèl non papa, gwo non papa.
Nou sonje gwo non tiye… nou konn rès la deja…

Annou admèt nou te genyen yon indistri alò ou panse se ta va yon idividi ki ta soti kote l soti pou li vinn simaye Award sou atis nou yo
devan dèyè. Se yon prèv ki montre ke nou pa genyen strikti, nou pa genyen yon platfòm alewè pou Akademi. Zafè Award se yon Gwoup moun ki nan yon ‘Network”
ki òganize sa, tankou nan indistri serye wap remake se asosiyasyon ki responsab dosye mizik ki jere sa oubyen “Network” tankou ABC NBC..

Eske yon moun ka leve yon bon maten epi li di li pwal bay “Award” san li pa menm konnen wòl li nan biznis la.? Repons lan se non, paske bay li
se youn men prestij la se de. Kesyon yo anpil.. Kote media yo? ki Akademi oubyen asosiyasyon kap bay rekonpans sa yo?
Nan ki enterè Award sa yo ap simaye la menm? jan m renmen di l’ la tout moun vle fè biznis ak mizik la men yo pa vle fè mizik la tounen yon biznis.
Bon gwo kesyon an se kiyès ki ap mache simaye bagay konsa menm? kimoun ou ye menm miss la? kimoun ou ye menm boss la? Menm atis yo poze kesyon an..

Sa w di Wyclef:<♪♪> Atis kontinye ap poze kesyon.

Eric Charles ta renmen konnen:<♪♪♪> Se pa ou sèlman non Maurice Sixto

Menm Izolan ap poze menm kesyon an <♪♪♪>

banm repoze kesyon an ankò. Miss la ,Boss la “Kimoun ou ye”

<♪♪…>

Donk nou dakò mizik nou an tankou pitimi san Gadò nenpòt moun kapab pran li fè sa li vle avek li…

toi meme tu sais, toi meme tu sais
se pa ni gwo mo ni lang fransè
Pa rele m konesè ni tapajè
m se jis yon onèt Kronikè
ki la pou  mete je yon pèp klè
toi meme tu sais, toi meme tu sais

JoJo
#TOIMEMETUSAIS

Comments

To Top