Daily News

OpiNyon Pa’M: Sou Nouvo Mizik e Chante Zenglen yo + Dosye Fantom ak Medam li Yo !

*** advertise with us at 561-809-0752 ***

Fequiere Frederic

OpiNyon Pa’M: Se yon Rebrik kote’m pataj ide ‘m sou sa kap pase nan biznis mizik la.

Pou nou konmanse mwen deside pou’m pale de 2 nouvo mizik Zenglen mete deyo yo avek 2 nouvo chante “ Klemay ak Frero “  ke yo ajoute nan jazz la.

Nan dezyem pati mwen fe yon ti pale sou dosye Fantom sou fason’l te reyaji nan dosye fanm deyo’l la ak madam ki te  tap fe aktyalite sou instagram.

Jan rebrik la rele a sa se OpiNyon Pa’m ou gen dwa pa dako ave’l men respekte l epi pataj OpiNyon Pa’w anba.

Fequiere Frederic pou  Konpaevents

*** advertise with us at 561-809-0752 ***

Comments

“Konpaevents” is a Haitian music and entertainment website that primarily focuses on giving Haitian artists exposure and a home for Haitian music lovers to go to for the most current information. KE offer rich content and continually strive to add more information to update its visitors on all the industry’s most talented artists. Be it an artists on the cusp, established artists or those of legendary stature; Konpaevents is a vehicle for artist to get their work out there to reach their target audience.

Stay Connected

KE’s Monthly Archives

To Top