Daily News

News Update: Eske Bato toujou ap Navige sou Lanmè Zenglen an ?

Zenglen ap prepare pou yo retounen avèk anpil fos sou sèn muzikal la avèk yon toune nasyonal an Ayiti epi ekip la ap travay sou yon albòm live ki sipoze soti pou annonse nouvo koulè djazz la avèk Dano Eugene kòm Kibòdis ak Drasso kòm Basis.

Pou prezante nouvo ekip sa Zenglen gen pou’l soti avèk yon nouvo postè kap moutre tout moun ki nan djaz la.

Daprè enfomasyon Konpaevents genyen ta sanble gen ti problem ant Bato ak Zenglen paske nou remake absans li nan travay  jazz la ap fè.

Konmanse depi sou videyo repetisyon ak foto postè pou rive sou travay kap fèt nan stidyo nou apran’n ke Bato pa patisipe nan travay sa yo. Bato retire ko’l nan tout sa ki gen rapò ak Zenglen e men’m mizisyen Zenglen yo pa ka antre an kontak avek Bato.

Konpaevents te antre an kontak avèk Manajè Zenglen an “ Roro “, li fè nou konnen ke tout bagay anfòm e Zenglen pa tap janm kite Bato ale paske li se yon nan moun ki soufri anpil ak djaz la. Non selman sa Bato rete yon moun ki enpòtan pou ekip Zenglen an.

Roro di Konpaevents, men’m si Bato ta gen ide pou’l kite djaz la li pap kite sa fèt paske Bato ede’l anpil.

Men lòt moun ke nou ka fè konfyans ki afilye avèk djazz konfime absans Bato pou nou e fè nou konnen ke Bato demake’l de ekip Zenglen pou jan li wè wap jere’l andan jazz la.

Rezon ki fè Bato ta sanble fache avèk Zenglen se paske’l santi yo bay priyorite avèk yon lot Gitaris ki gen kontra pou’l jwe albòm live ki gen pou soti a. Bato panse’l milite anpil avèk ekip la epi se konsa pou yo vin’n ap jere’l.

Moun ki nan antouraj Bato ta fè nou konnen tou ke Bato te opoze retou Dano avèk Drasso nan jazz la.

Konpaevents te eseye antre an conta avek Bato, men nou pat ka wen Bato pou’l te ka pote limyè pou nou de absans li nan Zenglen.

Ret Branche…

Comments

To Top