Daily News

Lyrics: Check out Steeve Khe’s Jouk Ki Lè Lyrics

Advertisements

Jouk Kilè by Steeve Khé

Lyrics: Steeve Khé

Dlo koule nan je m tankou larivyè

Ki pral tonbe nan lanmè

Depi m tou piti M wè pèp sa ap pase mizè

Gwo tanta toujou fèmen je yo pou yo pa janm wè yeah yeah

 

Depi Lafrik o chaye n nan gran bato

Travèse anpil pas dlo

Yo te fè n soufri anpil o

Gen sa ki di ke se te pwòp frè n pwòp sè n

Ki te trayi n o

Nan kondisyon sa se sèl BonDye ka di on mo

M rele BonDye BonDye okipe BonDye ap travay o

M rele lèsen lèsen di m pèp sa pèdi lafwa

Yo pa konnen kisa pou yo fè avèl ankò

Chorus

Jouk ki lè, jouk ki lè

Pèp sa ap rive wè klè

Jouk ki lè, jouk ki lè

ya rive sòti nan mizè

Jouk ki lè, jouk ki lè

Ya rive jwenn kèk bon lidè

Jouk ki lè, jouk ki lè

Ya rive viv kon frè ak sè

Jouk ki lè, jouk ki lè

Ya reaprann bay moun valè

Politisyen se pa jis pale pou w pale

Se pa zafè pèsonèl ke w vi n regle

Lèzòt di n ke li vini lonje n lanmen

Poutan se de pye n de bra n yo vi n koupe

Bwote tout richès peyi a ale

Ale nan peyi a yo

Moun ki plase pou ta fè respekte lalwa

Poutan se yo menm ki ape kraze sa

An nou travay nan enterè peyi a

Pa vi n fè bèl diskou fè l sèvi pou dra yeah yeah

Louvri je n tande pou demen pa tris o

Chorus

Jouk ki lè, jouk ki lè

Pèp sa ap rive wè klè

Jouk ki lè, jouk ki lè

Ya rive sòti nan mizè

Jouk ki lè, jouk ki lè

Ya rive jwenn kèk bon lidè

Jouk ki lè, jouk ki lè

Ya rive viv kon frè ak sè

Jouk ki lè, jouk ki lè

Ya reaprann bay moun valè

Jouk ki lè, jouk ki lè

Bondye gade zanfan yo jaja

Gade timoun JahJah

jouk ki lè o yeah

Comments

To Top