Opinyon Pa'm

Audio: Gazman Refizé di “ Arly “ pandan’l di “ Richie “, Poukisa?

Gazman Disip
*** advertise with us at 561-809-0752 ***

REBRIK: OPiNyOn Pa’m avek Wilfrid Petit-Frere 

Sa’w pwa’l li a se yon refleksyon, Wilfrid Petit-Frère fè sou deny entèvwe Gazman te bay  Guywewe nan rebrik [ OPiNyOn Pa’m ]. 

Wilfrid Petit

Wilfrid Petit-Frere


Pafwa lè yon atis ap pale se pa sa’l di ak bouch li a ki mesaj la, men se fason’l pale ak mo’l chwazi pou’l itilize  avek tonalite ki nan vwa lè lap pale ki mesaj la.

Nan denye entèvwe Gazman bay Guywewe, gen anpil bagay nou kapab apran’n non selman de sa Gazman di ak bouch li men nou ka apran’n anpil bagay tou nan fason’l pale ak mo’l chwazi itilize ak tonalite ki nan vwa’l.

Yon’n nan bagay ki te paret Bizare pou mwen sè ke Gazman fè plis pase 10 minit ap pale de bal Disip vs Nu Look san’l pa site non Arly, rezon ki fè sa parèt Bizare pou mwen se paske avan sa Gazman pat gen pwoblem sa e li te kon’n site non Arly ni an blag/ jwet e pou bagay serye.

Chak kote Gazman rive pou’l ta site non Arly li itilize [ Maestro a, Advèsè a, Pati Nu Look la ] pandan nan finisman entèvew a li felisite Maestro Richie deske’l te jwe ak Disip.

Eske bal Nu Look vs Disip ki te afiche pou Weekend Labor Day la ki pap fèt anko a ki remele bagay yo oubyen gen lot bagay nou pa konnen.

Gazman ta fè konnen tou se pa yon OPÒTINITE pou Disip rive jwe ak Nu Look, se plis yon POSIBILITE.

Tande entèvwe a….

Sa se OPiNyOn Pa’m…. Ki Opinyon pa’w ? 

*** advertise with us at 561-809-0752 ***

Comments

“Konpaevents” is a Haitian music and entertainment website that primarily focuses on giving Haitian artists exposure and a home for Haitian music lovers to go to for the most current information. KE offer rich content and continually strive to add more information to update its visitors on all the industry’s most talented artists. Be it an artists on the cusp, established artists or those of legendary stature; Konpaevents is a vehicle for artist to get their work out there to reach their target audience.

Stay Connected

KE’s Monthly Archives

To Top